donderdag 5 november 2009

De vernietiging van de UB


Tsjee, alweer een ingezonden brief in de Vox met betrekking tot onze (waarschijnlijk op 10 december geopende) Learning Zone.

De vernietiging van de UB

De cultuur van het boek is in de academische wereld aan het verdwijnen. Ik vrees dat de Radboud Universiteit hier aan meewerkt. Gezien ik dit liever niet wil geloven, roep ik het personeel van de UB, het college van bestuur en de wetenschappelijke medewerkers van de Radboud Universiteit op om mij van het tegendeel te overtuigen.
De UB is momenteel bezig met de vernietiging van het Bibliografisch Centrum. De bibliografieën die eerst in het Bibliografisch Centrum stonden, worden verhuisd naar de magazijnen en naar de Leeszaal. Het lijkt erop dat dit geen geïsoleerde gebeurtenis is. Op de website van de UB staat namelijk het volgende: 'De Centrale Bibliotheek aan de Erasmuslaan transformeert de komende jaren naar de centrale ontmoetingsplek voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit.'
We moeten ons realiseren dat een wetenschappelijke bibliotheek niet primair een ontmoetingsplaats is, maar een zeer belangrijk hulpmiddel in de zoektocht naar de waarheid. De ontmoetingsfunctie is secundair.
Tjeerd van Hoorn, alumnus filosofie

Ik heb zomaar het idee dat er nog wat aan de communicatie rondom de opening van de Learning Zone moet gebeuren. Wat bijvoorbeeld mijns inziens niet voldoende is uitgebuit in de communicatie, is het feit dat we namelijk ongeveer gelijktijdig met de inrichting van de LZ een prachtige nieuwe voorziening voor het raadplegen van oude drukken in de leeszaal gaan krijgen, we bezig zijn met een uitgebreid programma rondom het digitaliseren van onze erfgoedcollecties en we vorig jaar alle oude drukken in één verdieping hebben bijeengezet onder de beste klimatologische omstandigheden.

Geen aandacht voor het boek? Integendeel zou ik zo zeggen. De functie van de bibliotheek is slechts aan het uitbreiden, niet aan het verarmen. Geen vernietiging, maar verrijking dus!

7 opmerkingen:

LeWi zei

Communicatie lijkt me inderdaad het toverwoord hier.

festina lente zei

Ja, ik denk dat alle kritiek verstomt als het helemaal af is...
Dan staan ze paf!

MM zei

Wat mij betreft mag jouw antwoord ook in de Vox.

festina lente zei

Ha, dank je, maar volgens mij heeft Graham al een stukje klaar; hij kan dat vast veel beter dan ik...

Anoniem zei

Dat er een nieuwe ruimte voor het raadplegen voor opude drukken is, is inderdaad mooi. Maar toch blijf ik er bij dat er veel te weinig aandacht voor boeken is in de UB NIjmegen. Mijn redenen hiervoor zijn, o.a.:

- Steeds meer boeken in de Verdieping worden verhuist naar magazijnen.
- Steeds meer faculteitsbibliotheken (bijvooreel die van sociale wetenschappen) worden opgeboekt. Er komen dan digitale leerruimtes voor in de plaats terwijl de boeken voor een groot deel in de magazijnen van de UB verwdijnen.
- De learningzone was eerst de cataloguszaal. Alle bibliografische werken die daar stonden zijn in de magazijnen gedumpt.
- De UB benadrukt keer op keer dat ze steeds meer naar een digitale collectie toe willen.
- Er worden regelmatig boeken gedesellecteerd. Dit wil zeggend at de boeken uit de collectie verdwijnen. (Ik heb mijn informatie over het verwdijnen van boeken van een bibliotheekmedewerker van de UUB vernomen.)

Het lijkt me dat mijn oordeel dat boeken een steeds kleinere rol spelen in de UB dus volkomen correct is. En dit geen verrijking, maar een afschuwelijke verarming.

Tjeerd van Hoorn

Festina Lente zei

Beste Tjeerd,

Ik begrijp je bezorgdheid, maar we proberen een zo evenwichtig mogelijke collectie op te bouwen en daar hoort de digitale uiteraard bij; dat is ook de uitdrukkelijke wens van de studenten en wetenschappers; we zullen mee moeten gaan in de vaart der volkeren.
Ondertussen zorgen we natuurlijk (bibliotheekmensen zijn geloof ik zonder enige uitzondering de grootste bibliofielen die er zijn) ook zo goed mogelijk voor onze gedrukte collectie; soms is de digitalisering daarvan de beste oplossing en daardoor worden ze ook nog eens 24/7 beschikbaar. Maar de meeste boeken blijven gewoon opvraagbaar; daar horen we eigenlijk nooit klachten over, integendeel.

Ik weet niet of je het meest recente gebruikersonderzoek al hebt gelezen? Die staat op onze website. Dit soort onderzoeken doen we ongeveer een keer in de twee jaar, omdat we zo goed mogelijk willen inspelen op de wensen van de klant. En de klant zou - geloof het of niet - eigenlijk nóg meer computerplekken willen....
Tot homines, tot sententiae.

Dat de faculteitsbibliotheek bij Sociale Wetenschappen is gesloten, is overigens gebeurd op verzoek van de faculteit zelf, niet van de UB.

Met vriendelijke groet,

Monique

Anoniem zei

Beste Monique,

Bedankt voor de reactie.
Jij en Graham (van de UB)zeggen beiden dat de UB primar digitaal moet worden omdat de 'klanten' dat willen.Ik heb hier een apar kanttekeningen bij:

1. Het is niet de taak van de universiteit in het algemeen en de bibliotheek in het bijzonder om populaire maatregelen te nemen.Het is wel de taak van de UB om een goede collectie te handhaven. Overigens is de collectie van filosofie (mijn eigen vakgebied) niet helemaal op orde. Er ontbreken bij analytische filosofie nogal wat werken. En ook de al bestaande collectie heeft te lijden onder de het beleid van de UB. Neem bijvoorbeeld het hoofdwerk van Frege (een van de grondleggers van predikatenlogica, en taalfilosofie). Van dit werk, Grudgesetze der Arithmetik,heeft de UB onlangs een nieuwe druk aangeschaft. De oude druk is verdwenen. Helaas is het nieuwe exemplaar een bewerking van het origineel. In het oude exemplaar stond namelijk de oorspronkelijke notatie van Frege. In het nieuwe exemplaar staat deze notatie niet.Dit betekent dus dat het nu onmogelijk is geworden om in de UB het oorspronkelijke werk van Fege te bestuderen.
2. De studenten en de wetenschappelijke medewerkers zijn geen klanten, want de universiteit is geen winkel. De relatie tussen een universiteit en de wetenschappers en studenten heeft een andere logica dan die van een telefoonwinkel.
3. Schuilt achter het idee dat we meemoeten in de vaart der volkeren geen verkeerde geschiedopvatting? Ik denk niet dat de geschiedenis een verhaal van alleen maar vooruitgang is. En ik vrees dat de digitalisering van de boekenwereld achteruitgang is i.p.v. wooruitgang. Ik zie de resultaten van de digitalisering namelijk terug in het werk van studenten. Digitale teksten zitten namelijk zo in elkaar dat men geen lange stukken leest maar alleen maar fragmenten. En na elk fragment wordt er doorgeklikt naar het volgende fragment. Dit soort gedrag wordt overigens helaas door veel docenten ondersteund.
4. Ik hoop niet dat er nu, gezien volgens het gebruikersonderzoek van de UB studenten nog meer computerplekken willen, nog meer boeken ind e Verdieping naar de magazijnen gaan.Ik heb de uitslag van het gebruikersonderzoek inderdaad gelezen. M.i. komt de houding van de studenten er uit voort dat de meeste studies steeds minder aan studenten vragen om boeken te lezen. Mij eigen ervaringen als docent wijzen in die richting. Ik probeer zelf de studenten het belang van boeken in te laten zien.

Vriendelijke groeten,

Tjeerd van Hoorn