maandag 1 juni 2009

Continurooster


In de onderwijscao (en die van ons geloof ik ook) staat dat je maar 5 ½ uur achter elkaar mag werken en dat je dan echt een pauze van een half uur moet houden.

Op de school van mijn kinderen gaan ze dit gegeven misschien uitbuiten door de kinderen al om 14 uur naar huis te sturen. De juffen hebben dan namelijk precies die 5 ½ uur gewerkt; de school begint om half negen.

Men is namelijk het gedoe rondom het overblijven zat: er zijn niet voldoende overblijfkrachten en die krachten die er zijn, zijn niet gekwalificeerd genoeg. Sommige kinderen schijnen in ieder geval flink 'los' te gaan tijdens de overblijf. Dat vinden de leerkrachten lastig en daarom zouden ze liever zelf de overblijf overnemen.

En de vrije woensdagmiddag wordt gelijk ook maar even verruild voor een vrije vrijdagmiddag.

Dat heeft nogal wat consequenties:

- het aantal lesuren vermindert fors (de buitenspeeltijd wordt in de nieuwe regeling voor het gemak lestijd genoemd)

- de werktijden van de ouders zijn aangepast aan schooltijden tot 15 uur; zij zullen in veel gevallen iets nieuws moeten regelen (tantae molis erat....)

- de kinderen kunnen niet meer tussen de middag naar huis, of zoals mijn zoon (en soms dochter), lekker een uurtje voetballen tussen de middag en daarna fris weer aan het middagprogramma beginnen

- een deel van de inkrimping van de lesuren wordt opgehoest door vermindering van het taalprogramma; en dat is al zo minimaal! Terwijl er juist alom gepleit wordt voor méér aandacht voor taal op het basisonderwijs.

- de woensdagmiddagcompetities van de sportclubs komt in gevaar; er zijn nog maar weinig scholen zonder vrije woensdagmiddag.

Gelukkig werd er door de school nog wel een ouderavond over het continuerooster georganiseerd om het draagvlak in de ouders te testen.

Op de een of andere manier nam mijn vertrouwen niet echt toe die avond, vooral niet toen de directeur de avond begon met de opmerking: 'Ja, dat continurooster is het gesprek van de dag op het schoolplein, net als overigens de scheiding tussen Jan en Yolanthe.'

Zo begin je zo'n avond niet. Mij heb je dan in ieder geval niet mee.

6 opmerkingen:

schrijverdezes zei

Mijn kinderen hadden destijds ook een continurooster, van 8.45 tot 15.00 Er werd gezamenlijk in de klas gegeten met toezicht van de eigen leerkracht en daarna nog een half uur buiten gespeeld. Ik vond dit een ideale situatie. Voor de leerkrachten was het wel zwaar geloof ik omdat zij maar een korte lunchpauze hadden en ook nog regelmatig toezicht moesten houden op het plein.

festina lente zei

Ik moest vroeger ook overblijven op de basisschool: vond ik heerlijk! Het was de enige katholieke school voor 6 dorpen, vandaar.
Maar we hadden wel gewoon van half negen tot drie uur school en bij de school van onze kinderen gaat dat niet op: ze hebben maar tot 2 uur les. Dat is ook waar het 'm vooral wringt.

schrijverdezes zei

Ja, dat snap ik, zo kun je als ouders niet goed werken en moet je weer een BSO of andere oppas hebben. Maar hoe halen ze dan hun verplichte uren? Mag dat wel, pauzes meetellen? Is er geen andere school in de buurt? Met een groepje dreigen weg te gaan kan misschien helpen...

festina lente zei

De MR vergadert morgen weer. Zij hebben instemmingsrecht. Er zijn voor- en tegenkampen. Het wordt nog spannend, want als het allemaal doorgaat, wordt het een landelijke pilot. Nergens is het zo dat er helemaal geen ouders of andere overblijfkrachten ingeschakeld worden.

schrijverdezes zei

Bedoel je echt nergens in Nederland of doel je op scholen die voor jullie bereikbaar zijn?
Misschien is het op de school waar mijn kinderen zaten inmiddels ook veranderd want de jongste is er al weer tien jaar af (rekende ik net even uit, tot mijn schrik), maar daar werd het overblijven helemaal door de eigen leerkrachten geregeld.
Is zo'n landelijke pilot niet in strijd met de gedachte dat vrouwen meer zouden moeten werken? Maar ik hoef me er niet meer druk om te maken al is dat misschien egoïstisch.

festina lente zei

Je hebt gelijk, hoor ik net van een vriendin die in de MR zit. Het wordt in ieder geval geen landelijke pilot.....
(Op die bewuste avond werd dat wel gesuggereerd).
En werkende moeders, die zijn natuurlijk van onschatbare waarde! Daar moet zeker niet aan voorbij gegaan worden!