zondag 27 oktober 2013

Library game


Het zoeken van informatie - al dan niet via de bibliotheek - heeft wel iets van een queeste en leent zich dus uitstekend voor learning by gaming, zo dacht het team van innovative libraries, zoals stap voor stap beschreven in het multimedia-ebook Only connect..., waar meer innovatieve manieren van het geven van lessen in informatievaardigheden (bijvoorbeeld met behulp van storytelling) in beschreven staan.

In de door hen ontwikkelde game, the adventures of Sir Learnsalot, gaat held Learnsalot met behulp van de magische bibliothecaris/-esse op zoek naar de heilige graal. De game is opgebouwd uit verschillende video's met opdrachten. So, let's game and become knight of the English Reading Room!

Wel jammer overigens dat het zo lokaal gericht is, want het zal behoorlijk duur geweest zijn  om te maken, vermoed ik.

Geen opmerkingen: