woensdag 7 maart 2012

Iraanse Sander


Het is altijd leuk als je op iets verrassends stuit. En afgelopen zondag was het weer eens zover.

Ik luisterde naar de radio en hoorde een interview met Sander Terphuis. En totaal onverwachts bleek dat - aan de naam is dat absoluut niet te zien - een Iraniër te zijn.

Het was een bijzonder verhaal van een zo goed als blinde Iraanse worstelaar die tijdens een wedstrijd in Assen in de jaren negentig in Nederland asiel heeft aangevraagd en gekregen. Hij ging na z'n MEAO rechten en filosofie studeren, werkte daarna als staatsrechtjurist en is kandidaat kamerlid voor de PVDA. Zijn ambities zijn met name: de werkgelegenheid van mensen met een beperking bevorderen, onze democratie en rechtsstaat versterken, het zorgaanbod voor chronisch zieken en gehandicapten verbeteren en het asielstelsel herzien.

Om zijn inburgering te voltooien heeft hij zelf al vroeg zijn naam veranderd in een Nederlandse. De naam Sander heeft hij gekozen omdat hij de figuur Sander uit de serie Onderweg naar morgen zo sympathiek vond en de naam Terphuis omdat die nog niet bestond in Nederland, maar toch oerhollands klinkt.

Ik vind het een geweldig verhaal.

Beluister hier het interview. Of word vriend met Sander op Facebook of Twitter. Hij verdient het.

Geen opmerkingen: