woensdag 23 juni 2010

Petitie tegen het verdwijnen van het Latijn op de bul in Leiden

In Leiden wil men het Latijn op de bul vervangen door Engels. Het Engels is het Latijn van vandaag de dag, het zou internationaal beter aanslaan en door de nieuwe wetgeving moet informatie die vroeger in het diplomasupplement stond - over gevolgde vakken e.d. - nu ook op de bul zelf komen. Dat zou betekenen dat voor alle van de honderd twintig opleidingen een vertaling zou moeten worden gemaakt, niet alleen van de studie zelf, maar ook van alle specialisaties. Voor sommige afstudeerrichtingen zou het moeilijk zijn een Latijns equivalent te vinden, tenzij er een classicus ingehuurd zou worden, maar dat zou geld gaan kosten (nu wordt er door de classici op de universiteit indien nodig vaak ad hoc en pro deo een vertaling geleverd).

Niet iedereen is het daar mee eens natuurlijk en daarom is er nu een petitie op touw gezet om het Latijn terug op de bul te krijgen. Natuurlijk heb ik ondertekend! Jullie gaan toch ook ondertekenen?
In Groningen is het Latijn inmiddels weer terug op de bullen.

bericht op de nieuwssite van de universiteit (met foto's van het protest)
bericht NRC dd 21 mei
bericht in Mare, het universiteitsblad van Leiden

Geen opmerkingen: