zaterdag 21 maart 2015

OERLibrarian


Gisteren, op de themamiddag bibliotheken en open en online onderwijs, ben ik weer een term wijzer geworden: OERLibrarian: een bibliothecaris die zich bezighoudt met (het faciliteren van) open en online onderwijs.

Tijdens de middag stond de vraag centraal of en zo ja hoe hogeschool- en universiteitsbibliotheken zich hier mee bezig moeten houden. Moeten zij trekker zijn, moeten zij zelf open en online courses ontwikkelen, of moeten ze het onderwijsmateriaal (kennisclips, weblectures, MOOCs) gaan opslaan en/ of metadateren? En: ligt dat niet te ver van hun kerntaken af of hebben ze hier de juiste mensen wel voor in huis?

Het thema leeft blijkbaar, want er waren veel mensen op afgekomen.

Door Karianne Vermaas (die ooit een studie BDA heeft gedaan en dacht 'maar ik wil me meer met de relatie tussen mens en techniek bezig gaan houden', en nu zag dat dat eigenlijk precies is wat bibliotheken tegenwoordig doen) was een vooronderzoek gedaan. Hieruit bleek dat de meningen over dit onderwerp soms nogal ver uiteen liepen en dat dat mede te maken heeft met het verschil in instellingen en de rol die de bibliotheek daarin al heeft.


Er was behoefte aan nadere duiding rondom het begrip 'open': wanneer kun je precies spreken van een 'open course'? Gelukkig hielp Janina van Hees, programmamanager van open en online onderwijs  van SURFnet, ons wat dat betreft met haar definitie uit de brand.

Ten eerste en vooral moet de online cursus een Creative Commens Licentie hebben, zodat het leerobject hergebruikt en aangepast kan worden. Ten tweede moet het aan minstens één van de volgende kenmerken voldoen:

  • open in tijd
  • open in plaats
  • open in programma
  • open in toegang
  • gratis beschikbaar

De cursussen die wij als UB Nijmegen in Xerte hebben gemaakt (zie hier een voorbeeld), hebben gelukkig al deze kenmerken van  openheid in zich; we zijn dus goed bezig! En bovendien zijn onze Xerties ook nog eens met open source software gemaakt.Na de pauze was het de beurt aan drie good practices:

Nicole Will van de TU Delft Library:
In Delft worden veel kennisclips opgenomen bij het New Media Centre, dat bij de bibliotheek hoort. Tevens wordt er ondersteund bij de MOOCs waar Delft inmiddels beroemd om is en gezorgd dat de daar gebruikte materialen ook hergebruikt wordt bij de colleges voor de eigen studenten. De verregaande ondersteuning, opslag en openbaarstelling van deze 'onderwijsoutput' past goed bij het streven naar Open Science, dat de meeste bibliotheken middels Open Access en Open Data al hoog in hun vaandel hebben. Heerlijk ambitieus en modern.

Marie-José Lampe van de Mediatheek Hogeschool Rotterdam:
In Rotterdam heeft de mediatheek van de hogeschool een zogenaamd Digital Learning Lab opgezet. Het fungeert als een soort speeltuin voor docenten die hun lessen willen verrijken met ICT en eens wat dingetjes willen uitproberen, bijvoorbeeld met apps. Dat kunnen ze daar naar hartelust (zonder de tussenkomst van strenge ICT-mensen) doen. Tevens kunnen ze er kennisclips opnemen; deze worden door de mediatheek opgeslagen. Hun bevindingen kunnen ze kwijt in een door de mediatheek opgezette wiki.
Door dit DLL hebben ze als het ware een voet tussen de deur gekregen bij het onderwijs en worden ze meer en meer als een serieuze partner/adviseur in het ondersteunen van ICT in het onderwijs gezien. Mooi voorbeeld van hoe je met iets kleins iets groots kunt bereiken.

Frederike Verminnen van de UB Maastricht:
Bij de UB Maastricht is er een heuse afdeling e-learning support. Die bestaat onder andere uit enkele onderwijskundigen en functioneel beheerders van Blackboard. Tevens is er een Edlab, leveren ze op bestelling digitale readers en zit men er over te denken om in de toekomst kennisclips op te gaan slaan: UM Videoservices. Mooie totaalservice. Leuk dat er ook als vaste waarde een paar studenten in het team informatievaardigheden zitten.

Ben benieuwd wanneer we de eerste OERmensen in Nijmegen gaan ontmoeten!


Geen opmerkingen: