dinsdag 29 november 2011

Cursus voor tennisouders

En dan ben je opeens - jawel - motivatiemanager en moet je naar een workshop voor het goed begeleiden van je kind voor, tijdens en na tenniswedstrijden. En wel van Slim Tennis, een bedrijfje onder leiding van Ajdin Kolonic dat gespecialiseerd is in met name de mentale ondersteuning van tennissers (inclusief hun ouders).

En daar ging-ie dan, van het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie naar verschillen in beloning (met name belangrijk: wát beloon je, beloon niet te veel, omdat je anders kans hebt dat de intrinsieke motivatie extrinsieke motivatie wordt), kwaliteit van feedback (wees voorzichtig: ga niet op de stoel van de trainer zitten), realisme in het stellen van doelen (nota bene: 95% van de kinderen stopt met tennis op niveau omdat de druk te hoog wordt) en het creëren van de juiste sociale (tennis)omgeving van je kind.

In ieder geval moesten we ons in onze oren knopen dat onze kinderen emotioneel afhankelijk van ons zijn en te grote teleurstelling over een prestatie, welke dan ook, voor een kind aankomt als een mokerslag.

Hoe Ajdin aan al deze kennis komt? Heeft hij bijvoorbeeld zelf wel kinderen, vroeg een van de deelnemende ouders. Nee antwoordde deze, maar hij heeft zelf wel op hoog niveau getennist en de (hoewel goed bedoelde) juiste ondersteuning van zijn ouders gemist. En daar wil hij de aanstormende talenten voor behoeden; dat is zijn intrinsieke motivatie.

En bij wijze van afsluiting kregen we een uitzending van Heibel langs de lijn te zien, waarin een vader zijn tennissende dochter NIET op de juiste wijze ondersteunt. En wat dat met het kind doet.

Onze kinderen zal dat niet meer overkomen na het volgen van deze cursus; wij zijn de perfecte feedbackmachines geworden...

Slim Tennis Tips bij Kick (Keep It Cool Kids)

Geen opmerkingen: