donderdag 9 augustus 2018

Festina Lente officieel nationaal erfgoed


Ik was wel vereerd zeg, toen ik een mailtje kreeg van de Koninklijke Bibliotheek met de mededeling, dat mijn weblog gearchiveerd gaat worden. Zelfs ben ik namelijk natuurlijk veel te laks geweest om dat te doen.

Nieuwsgierig geworden heb ik op de bijgeleverde link van het grote websitearchiveringsproject van de KB gedrukt. Met name de reden waarom juist mijn weblog de eer krijg van het archiveren wilde ik graag weten; hoe veel weblogs zijn er wel niet in omloop en waarom is die van mijn er nou uitgepikt?
Ik denk dat ik het eigenlijk wel weet: het is ondanks alle persoonlijke shit die erop staat toch ook een biblioblog en daar zijn er niet zo veel meer van. Vroeger, toen ik begon, waren er veel meer en samenkomen deden we aan de stamtafel bij Edwin, de koning van het (biblio)bloggen.

Das war einmal.

Dan nu even over de selectiecriteria:
De KB baseert zich bij de selectie op het collectiebeleid van de KB. Binnen dit kader maakt de KB een beredeneerde selectie die bestaat uit een dwarsdoorsnede van het Nederlandse webdomein. In de selectie ligt de nadruk op Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis. Daarnaast archiveert de KB ook websites met een inhoudelijk innovatief karakter die exemplarisch zijn voor de huidige trends op het Nederlandse deel van het web. De KB kijkt bij de selectie ook naar maatschappelijke relevantie en populariteit. Een volgende stap zal zijn om samenwerking te zoeken met andere kennisinstituten om op die manier de selectie te verbreden en daarbij gebruik te maken van de inhoudelijke expertise van deze organisaties.
Niet verkeerd. Good work!

Geen opmerkingen: