zaterdag 9 mei 2015

Ramsey Nasr's pleidooi voor het nuttige nutteloze


Dat Ramsey Nasr ooit klassieke talen heeft willen studeren, verbaast me eigenlijk niet, hoewel ik het pas vandaag las. Want hij heeft nou eenmaal Smaak met een grote S.

Maar ik ben toch blij dat hij toneelspeler is geworden. En dichter.

En pas een goed stuk in de Standaard geschreven heeft over het belang van het schijnbaar nutteloze: 'juist de opleidingen met een minder directe toepassing en van ogenschijnlijk kleiner nut vormen onze grootste bescherming tegen kortzichtigheid en fundamentalisme' (want zij vormen het noodzakelijke tegenwicht daartegen).

Nog een quote: 'Waarheid met een grote W en Rendement met een grote R vormen vandaag onze grootste bedreiging. Zij doden de verbeelding in ons.'
Het schrikbeeld voor Nederland zijn niet de classici zonder werk, de subsidieslurpende kunstenaars of uitzuigende asielzoekers. Het schrikbeeld voor Nederland bestaat uit mensen die slechts leven voor economische waarde, die elke empathie hebben verloren, alleen geïnteresseerd zijn in het eigen verhaal en die louter willen denken in cijfers en getallen, in het uitgekiend besef dat je getallen kunt ontslaan zonder dat het pijn doet. Dat zijn de ware Willem Holleeders van onze samenleving. 
Gaan kunst, filosofie, geschiedenis, Grieks de wereld redden? Bieden zij soms wél pasklare oplossingen? Nope - en dat is precies de bedoeling. Ze werpen vragen op in plaats van antwoorden te bieden en lijken daarmee in te gaan tegen het primaire doel van onderwijs. Ze kietelen onze nieuwsgierigheid naar onbekend terrein, naar wat áchter de horizon ligt en bevrijden ons van de kokerwereld van ons hic et nunc. Belangrijkst van al: ze doen dat zonder gebruik te maken van de verlokkingen van een hiernamaals. Ze maken ons immuun voor De Waarheid, die simpel, verstikkend en humorloos is. Bovendien komen ze in opstand tegen onze gretige hang naar snel rendement, dus tel uit je winst. Het zijn uiteindelijk deze nutteloze vakken die goede managers en bestuurders zullen afleveren; mensen die begrijpen dat de echte wereld niet zozeer uit winst en efficiëntie bestaat, maar uit onvermogen, verlies en vergankelijkheid. Goed bestuur ziet daar de waarde van in.
Ga daar maar eens over nadenken, neoliberale rendementdenkertjes! En doe jezelf daarna als beloning maar tegoed aan brood, bad en bed. Je zult zien dat dat uiteindelijk voldoende is om gelukkig te worden.

Geen opmerkingen: