woensdag 11 maart 2015

De zomer hou je niet tegen


Het lezen van het boekenweekgeschenk ook niet. Zeker met dit weer niet. ´Boeken, de beek waaruit wij dromers drinken´. Mooi geallittereerd en gezegd door Verhulst.

Als je het me vergeeft, ga ik nu nadenken over de door hem opgesomde ideale leeftijden: zestien, drieëndertig, vijfenveertig en achtenzeventig. Wat deed ik toen en wat ga ik dan doen?

Waarschijnlijk wegdromen; dat houd je immers ook niet tegen.

Geen opmerkingen: