zaterdag 14 februari 2015

Eis quos amo: Latijnse Valentijn!


Doe eens gek en trakteer je geliefde eens op Latijn met Valentijnsdag!

Kies bijvoorbeeld uit:

Te amo ik hou van jou
Eis quos amo voor hen die ik liefheb
Una in perpetuum één tot in de eeuwigheid
Amor vincit omnia liefde overwint alles
Amor meus amplior quam verba est mijn liefde is groter dan woorden
Omnia vincit amor; et nos cedamus amori liefde overwint alles; laten wij ons ook overgeven aan de liefde
Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur we kiezen ervoor om lief te hebben, niet om te stoppen met lief te hebben
Illis quos amo deserviam voor hen die ik liefheb zal ik een offer brengen
In aeternum te amabo ik zal tot in de eeuwigheid van je houden
In perpetuum et unum diem voor altijd en één dag
Si vis amari, ama bemin als je bemind wilt worden
Amor caecus est liefde is blind
Tibi magno cum amore voor jou met grote liefde
Te valde amo ac semper amabo ik houd veel van jou en zal altijd van je houden

Het is wel duidelijk: zonder liefde stelt het leven niets voor - oftewel: sine amor nihil est vita

Basia!

via

Geen opmerkingen: