zondag 30 november 2014

Wintertuin 2014: Spoken & Plugged


Net als vorig jaar ook dit jaar weer een mooie editie van de Nijmeegse wintertuin. Het thema van de zaterdagavond: Spoken & Plugged. De inzet: Muzikanten en schrijvers spreken over hun liefde voor het andere kamp, treden op en werken samen.

Waar ik vooral benieuwd naar was, was het interview met het niet zo voor de hand liggende duo Bennie Jolink en Ilja Leonard Pfeiffer. En dat bleek ook een grappige combinatie: de Achterhoekse rocker, die geen blad voor de mond neemt en de bedachtzame dichter, romancier en columnist uit Genua, die weliswaar de looks van een zanger van een rockband heeft, maar wiens 'grootste gift aan de menselijkheid is dat hij het niet geworden is'.

Ze spraken onder leiding van de coole Henk van Straten onder andere over hun werk, hun publiek en de interactie daartussen. Jolink vergeleek zijn optredens met seks: het publiek windt hem op en hij op zijn beurt weer het publiek. Achteraf denkt hij wel steeds met z'n Achterhoekse nuchterheid: 'wat heb ik me toch weer aangesteld gisteravond'.
Pfeiffer heeft dat wat minder - hoewel hij zich bevoorrecht voelt af en toe te mogen optreden - want zijn publiek bestaat 'behalve vanavond hier in Nijmegen toch vooral uit dames van 65-plus met hooguit een advocaatje'. En natuurlijk was iemand uit het publiek zo lollig om een plastic glas bier richting het podium te gooien. Jolink schrok daar niet van op en nipte rustig aan z'n glaasje wijn. Pfeiffer nam nog eens een flinke slok bier.

Beiden droegen ook nog iets voor, hoewel 'het meeste werk van mien daar niet zo geschikt voor is', aldus Jolink. En gelukkig hield Pfeiffer het ook bij een sonnet: Lola.


Het wintertuinpodium in het vernieuwde Doornroosje

Maar wat dit soort festivals vooral zo leuk maakt, is het zien van dichters, schrijvers en muzikanten die je daarvoor niet kende. Wat dat betreft waren voor mij de droogkomische Marc van der Holst en de Zeeuwse Broeder Dieleman zeer aangename verrassingen.

-------------------------

Dat Douwe Bob van tevoren ons favoriete eetcafé De Plak was komen binnenwandelen was trouwens ook een grappige voorafverrassing. Maar helaas was er geen plek voor hem; alleen Nijmegenaren weten immers dat je daar op tijd moet zijn voor de (h)eerlijke maaltijden....

--------------------------

interview met Bennie Jolink

stukje in de Gelderlander over spoken & plugged

recensie Nijmegen Cultuurstad

recensie in Vox


Geen opmerkingen: