woensdag 30 juli 2014

E-didactiek


Enkele weken geleden hebben we een cursus e-didactiek gehad. Omdat leren via e-media anders is dan leren op de traditionele manier; daar hoort een andere didactiek bij.

Want we kunnen nu wel een mooie online instructietool (Xerte) hebben en kunnen bedienen, zelfstudie werkt toch een tikkeltje anders dan een gewone cursus.

In een e-learningcurus is het bijvoorbeeld nóg belangrijker om interactieve elementen toe te passen dan in een face-to-face cursus. Waar in een 'gewoon' leerproces zaken meestal aangeleerd worden door eerst de basis uit te leggen, daarna iets moeilijkers uit te leggen en daarna nog iets moeilijkers, kun je bij e-learning (oftewel modern lesgeven) de studenten het best triggeren/ motiveren door ze te confronteren, dus bijvoorbeeld te beginnen met een toets, waaruit de lacune in kennis blijkt. In het gunstigste geval kunnen de studenten zelf op basis van de feedback uit de toets kiezen welk onderdeel uit de cursus ze gaan doornemen.

Ook kun je beginnen met het voorleggen van een probleem. Mocht de student dat probleem niet kunnen oplossen, en toch de oplossing willen weten, kan hij de daarop volgende theorie doornemen. Want in eerste instantie gaat het de student niet zozeer om het opdoen van kennis, maar het oplossen van een probleem, hij leert als het ware niet vooruit, maar achteruit.


En natuurlijk moet je afwisselen, afwisselen en afwisselen in werkvormen, zodat iedere student aan z'n trekken komt. De een is eenmaal meer visueel ingesteld, de andere meer tekstueel en nog weer een ander meer auditief. Ook spelletjes werken meestal motiverend. En goed, consistent beeldmateriaal, niet van dat hapsnap gedoe. Het beste is om het ontwerpen van een module niet in je eentje, maar met een team te doen, en op z'n minst feedback aan elkaar te vragen. En aan de studenten natuurlijk.

De cursus, die we van Willibrord Huisman, onderwijsadviseur op de RU, kregen, bevatte - uiteraard, zou ik haast zeggen - ook online elementen. Hij was op gedeeld in twee groepsbijeenkomsten met daartussenin twee weken om in Blackboard te discussiëren over de goede en minder goede elementen van een set bestaande Xertecursussen. En natuurlijk goed te kijken naar de doelstellingen; waren die duidelijk en helder geformuleerd? Of werd je zomaar een achtbaan op geslingerd zonder te weten waar je zou eindigen?

Na de zomer, als we een aantal modules ontworpen zullen hebben, zullen we dezelfde soort feedback op elkaar moeten gaan geven.

Willibrord over Xerte-LibGuides-Camtasiabouwwerken en hoe die in elkaar passen

En nu denk je misschien dat ik al een module ontworpen heb of zo zeg maar. Eh, nee, nog niet, mijn team is op vakantie en ik moest nog heel veel werk inhalen door het volgen van al die cursussen. Reeds.

Wel heb ik al een begin gemaakt met een LibGuide, zeg maar het gebouw om de nog te ontwerpen module heen. De rest? Na de summer break!

Geen opmerkingen: