woensdag 6 november 2013

Bij de politieacademie in Apeldoorn: het vervolg


Beloofd is beloofd: hierbij ook nog het verslag van het overleg bij de prachtige politieacademie.

Dat overleg was al even spectaculair als het vergadergebouw: perfect georganiseerd en gelardeerd met verrassende elementen. Want zeg nou eens eerlijk, bij welk overleg wordt een complete DWDD-show inclusief muziek en visueel notulist geleverd?

Het was dan ook een speciale bijeenkomst, want tegelijkertijd het afscheid van de voorzitter, die de club maar liefst 18 jaar heeft geleid.

Maar eerst kwamen de mensen van de politieacademie aan het woord; mooi om te zien dat de politie via de mediatheek op verantwoorde wijze informatievaardigheden worden aangeleerd en men daar zelfs voluit op inzet; het uit de hand lopen van het feestje in Haren heeft ook wel laten zien dat dat geen overbodige luxe is, hoewel het kennen van de ins en outs van de social media natuurlijk maar één van de aspecten van het brede spectrum van de informatievaardigheden is.

Geruststellend om te zien er ook nauw wordt samengewerkt met de onderzoekers van de politieacademie en er 'train de trainers' - programma's zijn. Wat dat laatste betreft is wel al doende geleerd dat men daarbij vooral moet inzetten op de enthousiastelingen en niet moet proberen iedereen te forceren mee te laten doen met dit soort sessies. Sommige docenten zien er eenvoudigweg niet het nut van in of denken dat ze het zelf allemaal wel weten.


Maar ondertussen worden er ook gewoon lessen informatievaardigheden aan studenten gegeven. Belangrijk hierbij zijn volgens Paul Kroes de beklijfmomenten; informatievaardigheden worden idealiter elk jaar van de opleiding gegeven. Overigens wordt er tijdens de lessen niet meteen begonnen met het aanbieden van allerlei databanken, maar allereerst aangeleerd hoe je moet omgaan met wetenschappelijke informatie in het algemeen (het herkennen en de beoordeling van de (kwaliteit van) de bron, de relatie met de zoekvraag). Op die manier kom je ook tegemoet aan de verschillen van instroom. Aan het eind van de cursus wordt door de studenten een werkstuk geproduceerd, waarin al het geleerde verwerkt moet zijn; studenten beoordelen ook elkaars werkstuk.
Door de voortdurende bijstelling van de lessen zijn de werkstukken van de studenten in de loop der tijd steeds beter geworden, iets wat ook de lectoren opgevallen is en wat veel credit aan de mediatheek geeft.


Jessica Rebel (mooie naam voor iemand die bij de politieacademie werkt) is als docent onderzoeksvaardigheden aan de leergang tactisch leiderschap een van de lectoren die veel contact met de mediatheek heeft. Zij heeft ondervonden dat onderzoek voor politiemensen lastig is: de meesten willen uit hoofde van hun beroep meteen actie, niet eerst een rustige analyse. Informatie- en onderzoeksvaardigheden worden vooral gezien als corvee. Het is mede daarom belangrijk dat er zo weinig mogelijk jargon wordt gebruikt; zoek aansluiting in taal, zo betoogde ze. De belangrijkste vraag moet volgens haar zijn: wat wil je eigenlijk bereiken, wat zoek je eigenlijk?


Wat het LOOWI eigenlijk wilde, werd wel duidelijk na de rondleiding door het gebouw: Het LOOWI wilde doordraaien! Met Anneke Dirkx als Matthijs van Nieuwkerk. Een prima show, ook zonder side-kick, hoewel de visueel notulist op een gegeven moment een beetje als zodanig mocht fungeren.

Want de informatiepet, die past ons allemaal!

Geen opmerkingen: