zaterdag 26 oktober 2013

RU-onderwijsdag

Donald Clark op de RU (foto: @vergunst)
Was ik vorig jaar nog op de onderwijsdag van de universiteit van Tilburg, dit jaar gelukkig dichter bij huis: in Nijmegen. En de hoofdspreker was ook nog eens reuze-interessant: Donald Clark, dé specialist op het gebied van e-learning uit Engeland/ Schotland. Mooi om te zien hoe 'gewoon' hij is gebleven ondanks zijn status.

Het eerste wat hij afkraakte waren de in de collegezaal prominent aanwezige rollende schoolborden (nota bene uitgevonden door zijn landgenoot William Brownie Garden) die de docenten verplichten naar het bord in plaats van naar de studenten te kijken. Alsof er in de afgelopen (met name) 10 jaar geen betere tools ontwikkeld zijn voor het onderwijs!Onnodig te zeggen dat hij een warm voorstander van flipping the classroom is: geen urenlange betogen in de collegezaal, maar discussies (hoewel dat ook online kan), peer-to-peer learning en gerichte feedback. From Gutenberg to Zuckenberg zogezegd.

Na deze keynote waren er break-out sessies, waaronder een vervolg op deze lezing: online en offline learning, starring Bruce Jenks (gepensioneerd neurobioloog van de RU) en Frank Thuss (e-onderwijsspecialist van de HAN). Jenks trakteerde ons op een 'live'-MOOC en Thuss gaf ons een inkijkje in de kennisclipgewoontes van de HAN-docenten.


Bij de HAN wordt voor het inspreken van de kennisclips gebruik gemaakt van 'Presentations 2Go' - software, waarbij tagging on the spot mogelijk is. Voor de docenten is er professionele ondersteuning; sommige lectoren nemen daarbij ook nog eens speciale acteerlessen om de 'scherm'colleges wat levendiger te maken. Soms vragen ze collega's om als publiek bij het inspreken van de lesstof te dienen.

Waar je volgens Thuss wel voor op moet letten, is dat e-learning vaak wordt ingezet als substitutie voor analoge lessen, zonder de didactiek te veranderen (het blijft toch een beetje 'one size fits all'), met name in het hoger onderwijs. In het lager onderwijs zijn ze al veel verder met het aanpassen van de didactiek aan de nieuwe technische mogelijkheden (bijvoorbeeld door het aanbieden van maatwerk). Zijn presentatie werd, zoals het een 2.0-docent betaamt, natuurlijk interactief gemaakt met behulp van Socrative en Mentimeter.


De tweede lezing, of beter gezegd workshop, die ik bezocht was er een over studiemotivatie; deze werd verzorgd door Frank Leoné en Titia Meijer, respectievelijk RU-promovendus en -docent.
Zij legden het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie uit, waarbij ze erop wezen dat de intrinsieke motivatie van de studenten in tegenstelling tot wat men denkt wel degelijk te beïnvloeden is, bijvoorbeeld door organisatie, (afwisselende) werkvormen en omgeving (in de breedste zin van het woord).

Belangrijk in dit verband zijn onder andere het geven van vertrouwen, autonomie, een mooie/prettige omgeving en een gevoel van verbondenheid aan de studenten. Dwang is in ieder geval dodelijk, hoewel totale vrijblijvendheid ook niet wenselijk is: het is zoeken naar de juiste balans. Soms maakt het uit welke taalstijl je hanteert. Vervang 'de student' eens door 'jij' en 'dient in te leveren' door 'levert in' (liefst met uitleg van de reden) en je krijgt een veel minder dwingende tekst, die tóch hetzelfde bewerkstelligt. Easy!


Om ons voor de afsluitende bijeenkomst te motiveren, werden we getrakteerd op een interactieve voorstelling van de theatersportgroep Extra Stout en drankjes en bitterballen. Altijd goed!

Geen opmerkingen: