woensdag 12 september 2012

Latijnen of niet Latijnen


De Summus Pontifex, ook wel paus genoemd, wil een een pauselijke Latijnse Academie oprichten en het Latijn ook verder een boost geven, omdat hij vindt dat het gebruik van deze taal een beetje inzakt, ook in eigen kring. En dat kan natuurlijk niet, want dat is de taal van .... God zelf. Tenminste, dat gelooft hij blijkbaar.

En daarom werd er door de 'latin lovers' in het Vaticaan altijd al driftig naar vertalingen van moderne begrippen gezocht om de taal levend te houden. Zo heet het IMF bij de puristen bijvoorbeeld institutum nummarium orbis terrarum. En zijn er ook vertalingen bedacht voor pc (personale instrumentum computatorium), condoom (tegumentum) peuk (nicotianae fistulae ciccum) en verkiezingsstrijd (suffragiorum certatio); men moet immers ook netjes in het Latijn kunnen conserveren en debatteren*.

Opmerkelijk is dat de paus de kennis van het Latijn nu niet alleen in de kerk, maar ook in bredere kringen en met name scholen uitgebreid wil zien; hij heeft daar flink wat specialisten voor ingehuurd.

Nu ging het met het Latijn op de scholen in de Europese landen overigens toch al niet slecht; met name in Duitsland niet (ja, ze willen daar niet alleen de euro, maar ook de Europese beschaving redden!), tot grote jaloezie van de Vlaamse classici. Maar dat terzijde en om te voorkomen dat de paus straks met de eer gaat strijken.

Ik vond het vooral mooi om de zien hoe de reaguurders, oftewel de mensen in het land, op deze berichtgeving reageerden en dan met name het verschil in reacties op het artikel in deze kwestie en het nut van het leren van de Latijnse taal in het algemeen in the New York Times en ons eigen Nederlandse Powned. Wat die laatste categorie betreft: horresco referens!

* een leuke selectie uit deze moderne Latijnse woorden vind je in het Vaticaans woordenboekje


Geen opmerkingen: