dinsdag 21 februari 2012

Pubers en planning


'Waarom willen jullie altijd weten of ik bij X blijf eten en hoe lang ik daar blijf? Dat is toch mijn zaak?'
'O, en moeten wij geen rekening daarmee houden qua boodschappen en zo dan?'
'Nou, dat zien jullie dán toch wel?'
'Wanneer dan?'
'Nou, als jullie boodschappen gaan doen?'
'Wel, dat wilden we nu gaan doen.'
'O. Nou, dan ga ik even overleggen.'
.....
'X is er niet'.

Plannende pubers. Contradictio in terminis.

Geen opmerkingen: