zondag 28 november 2010

Zijn we op de fascistische weg aan het geraken?

Mensen worden in de steek gelaten door zowel een linkse als een rechtse politieke elite die beginselen, visies en idealen heeft ingeruild voor de valse munt van kiezersgunst en meedrijven met de tijdgeest. Wat deze door eigenbelang en fantasieloos pragmatisme gedreven lieden bieden, is populisme. Maar populistische politiek is altijd bedrog, omdat het niets anders is dan het vertolken van de bestaande angsten en begeerten van de massamaatschappij en haar kitschcultuur. Daarom zal zij nooit iets oplossen, het zal de crisis in al zijn dimensies op de lange termijn alleen maar versterken. En je hoort het al aan de retoriek van deze politici, alles wat zij te melden hebben wordt uitsluitend uitgedrukt in termen als: geld - economie - meer - minder - stevig - hard - keihard - veiligheid - gaan we voor - sociaal - asociaal - bezuinigingen - tekort - concreet - de mensen in het land....Zelden of nooit is er een echte visie en wordt er blijk gegeven van het besef dat de essentie van onze crises een beschavingscrisis is, dat de financiële crisis de facto een morele crisis is die met meer toezicht niet wordt opgelost, dat we zonder de taal van de muzen nimmer onze diepste ervaringen en emoties kunnen peilen noch verwoorden, en dat al het geweld niet wordt uitgebannen met meer wetten en strengere straffen, maar alleen door de ontwikkeling van een geweten. De wereld van de geest en van geestelijke waarden wordt hier niet gekend. hier telt alleen macht, het blinde verlangen naar macht...die alles gedoogt en opkomend fascisme niet wil zien.
Aldus Rob Riemen, de directeur van Nexus, die met zijn boek(je) De eeuwige terugkeer van het fascisme waarschuwt dat de opkomst van de PVV te vergelijken is met de begintijden van het fascisme in het Italië van de vorige eeuw. En iedereen, ook en juist de elite, is hiervoor verantwoordelijk, zo betoogt hij. Van belang is vooral dat we weer terugkeren naar de kernwaarden (waarheid, gerechtigheid, hoffelijkheid, respect, de kunst van de ware dialoog, compassie, schoonheid, geestelijke vorming) van ons bestaan. Want die zijn de laatste tijd snel aan het vervagen ten faveure van meer kitscherige waarden, die een maatschappelijke cultuur van ressentiment tot gevolg hebben. En die zou weer kunnen zorgen voor de terugkeer van het fascisme als we niet oppassen.

En natuurlijk deed dit boek meteen een storm opwaaien bij rechts Nederland. Zie onder andere Arend Jan Boekenstijn in debat met Rob Riemen in nieuwsuur.

Het aanzien van de politiek is in ieder geval in het geding; daar zal eenieder het over eens zijn. En daar heeft een Nijmeegse wetenschapper weer een boek over geschreven. En was daarmee natuurlijk ook op tv.

En guess what? Dat is een van MIJN aanschafcoördinatoren. Maar ik heb 'm nog nooit in het echt gezien. Want hij laat de aanschaf van de boeken voor politieke geschiedenis over aan een van zijn AIO's. Waarschijnlijk omdat hij het te druk heeft met zijn eigen boek.

Zo werkt dat.

2 opmerkingen:

katharina zei

De letterheren is een mooie vondst van jouw aanschafcoordinator.
Tja, wat te zeggen over zoveel ingewikkeldheid?
Zie ook Luyendijk over de maakbaarheid van de politiek in Den Haag en waar de macht precies ligt!
Natuurlijk is het populisme een groot gevaar. Zeker wanneer het wordt gevoed door een enkele man waarvan volstrekt duister is welke eigenbelangen en belangen van anderen (bv. ultra-rechtse groeperingen in U.S.A. en dergelijke)worden gediend.
Bijna geneigd om te zeggen: geve terug de fatsoensnormen van het gezonde verstand.
Gelukkig is dat nog steeds goed voor 126 zetels!!

Festina Lente zei

Dat boekje van Luyendijk wil ik ook wel eens lezen ja! Had het interview bij 'Boeken' ook al beluisterd; hij kan er grappig over vertellen iig.
En dat gezonde verstand, hopelijk gaat dat weer de overhand krijgen. Riemen is wel erg pessimistisch...