woensdag 30 juni 2010

Wat staat daar?

Kijk, dat vind ik nou eens een leuke wedstrijd: een wedstijd handschrift ontcijferen. Om mee te kunnen doen met de finale, moet je eerst 2 (te downloaden) teksten ontcijferen. Meedoen kan tot 31 augustus middernacht (om het nóg spannender te maken natuurlijk). Professionals zoals archivarissen en historici zijn uiteraard uitgesloten van deelname.

Op 9 oktober (overdag) krijgen de finalisten krijgen een uur de tijd om een aantal Nederlandstalige (fragmenten van) teksten te lezen. Terwijl de jury nakijkt, krijgen ze een VIP-bezoek aan het splinternieuwe Rijksarchief in Leuven.

Zoiets zou onze UB ook wel eens kunnen organiseren....

dinsdag 29 juni 2010

Kwekersleed in Lent

Volgens mij stond er geen kas op de grond die wij in Lent kochten, maar was er slechts weiland. Ander zou ik me toch wel een beetje schuldig hebben gevoeld ten opzichte van de ex-eigenaar van de kas.

Kwekers in Lent die lang in onzekerheid hebben verkeerd over het al dan niet moeten ruimen van hun kas ten behoeve van nieuwbouw, schijnen door die ongewisheid namelijk massaal gezondheidsklachten te hebben gehad. Dat vind ik toch wel heel sneu. Gelukkig verdwenen de klachten toen er meer duidelijkheid kwam over de vergoedingen. Maar of ze nu blij met ons nieuwkomers zijn?

maandag 28 juni 2010

Fusie tussen openbare bieb en UB?

Aldus de suggestieve titel van een stukje in de blog van het Nijmeegse universiteitsblad Vox. Gelukkig blijkt het alleen maar te gaan om een samenwerkingsverband wat betreft de digitale collecties. Een eventueel samenwerkingsverband zou tegemoetkomen aan de wens van de klant. ‘Als afgestudeerde kan je niet meer naar de UB om dingen op te zoeken, terwijl daar wel behoefte aan is’, aldus Dianne Weersink, directeur van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Dat lijkt me wat overdreven, want als alumnus kun je bijvoorbeeld voor 9 euro per jaar een lenerspas bij de UB krijgen.

Maar samenwerking is natuurlijk altijd een uitstekend plan. Wat mij betreft moet er in ieder geval bedongen worden dat medewerkers van de UBN gratis en boetevrij lid kunnen worden van de OBGZ.

zondag 27 juni 2010

Mastanconcert

Het concert van de Mastan-groep gisterenavond was zoals verwacht: overweldigend mooi. De zanger (een soort ideale schoonzoon) zong de sterren van de hemel, nou ja, het plafond, want het concert was helaas binnen. Er waren 8 muzikanten die hem begeleidden met trom- en snaarinstrumenten. En één fluit. Om de beurt mochten ze een uitgebreide solo spelen. Bij elkaar duurde het concert 3,5 uur.

Het publiek bestond vrijwel uitsluitend uit Iraniërs, wat natuurlijk te verwachten was. De Iraniërs zijn zelf ook een bezienswaardigheid: de vrouwen voor dit soort gelegenheden stuk voor stuk uitermate sjiek gekleed (hoge hakken, glitters en veel make-up) en de mannen keurig in pak (zonder colbert, want het was héét). Naast onze kinderen waren en nog 2 kinderen: ook die keurig in pak.
Eigenlijk vielen we dus een beetje uit de toon, hoewel, ik had voor de gelegenheid een lange rok aangedaan. Maar geen glitterbloes of hoge hakken.

Naast mij zat een jonge vrouw, die meteen met enig medelijden naar mijn kinderen keek. Ja, ik moest vroeger ook altijd mee met mijn ouders naar concerten, zei ze; eigenlijk vond ik daar niet zo veel aan. Maar nu vind ik het prachtig en ik ben blij dat mijn ouders dat aan mij meegegeven hebben. Zij vertaalde de teksten een beetje voor ons; met name als er bij de zang geklapt werd. 'Hij zingt nu: waarom mogen wij niet van de wijn genieten als er wijn is, en waarom niet van het graan als er graan is.' Dit soort teksten zijn veel Iraniërs natuurlijk uit het hart gegrepen. En zodoende werd het absoluut niet saai voor de kinderen en zeker niet voor ons en mijn mans ouders.

De concertfoto is wat wazig, want er was op de een of andere manier veel rook in de zaal; om ons dorst te laten krijgen?

zaterdag 26 juni 2010

Dat kan toch zomaar niet?

Dat kan toch zomaar niet? Schrijverdezes definitief gestopt? Al een paar weken hoop ik dat ze het toch niet kan laten en weer opnieuw begint, maar nee hoor, ze blijft bij haar besluit deze keer. Het biblioblogveld is er een stuk kleurlozer op geworden: geen heerlijke pleidooien meer voor de menselijke maat in de bibliotheek, geen (h)eerlijke blogbrieven meer, geen heerlijke beschrijving van leuke voorvallen in Rotterdam meer, geen heerlijke boekbesprekingen van door haar gelezen boeken meer, geen heerlijke in alle eerlijkheid gedeelde twijfels meer.
Schrijver, het is wennen zonder jou!!

vrijdag 25 juni 2010

Beetje kritisch liedje over Wesley en Yolanthe, èch wel


Zou hij op de bruiloft van Wesley en Yolanthe mogen spelen? We wachten vol spanning af...

via de Gelderlander

Morgen Mastan-concert


Morgen gaan we met het hele gezin inclusief schoonouders naar een concert van een Iraans gezelschap dat traditionele Iraanse muziek speelt. Het komt niet vaak voor dat ze toeren, dus we dachten: 'pakken deze kans!'. Het is in Schiedam, maar omdat dat internationaal niet zo bekt, staat in de agenda dat het in Rotterdam is. Ach gussie....

donderdag 24 juni 2010

Latijn leeft werkelijk in België

Ik geloof dat ik me al wel eens eerder had laten ontvallen dat ik België in sommige opzichten een geweldig land vind, bijvoorbeeld omdat ze zowel Nederlands (Vlaams) als Frans leren spreken; dat is toch wel een voorrecht, lijkt me. Maar vandaag zag ik een tweet voorbijkomen van @harrieknip waaruit blijkt dat er ook een school in België is waar Latijn ook als sprééktaal (en dus niet alleen als leestaal) wordt onderwezen. Dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Hij had het op tv gezien (erg leuk interview trouwens) en in de krant gelezen.

De school waar het Latijn werkelijk tot leven komt bij de leerlingen, is de privéschool Schola Nova in Waals-Brabant. Kunnen ze in Lugdunum nog wat van leren, dunkt me!

woensdag 23 juni 2010

Petitie tegen het verdwijnen van het Latijn op de bul in Leiden

In Leiden wil men het Latijn op de bul vervangen door Engels. Het Engels is het Latijn van vandaag de dag, het zou internationaal beter aanslaan en door de nieuwe wetgeving moet informatie die vroeger in het diplomasupplement stond - over gevolgde vakken e.d. - nu ook op de bul zelf komen. Dat zou betekenen dat voor alle van de honderd twintig opleidingen een vertaling zou moeten worden gemaakt, niet alleen van de studie zelf, maar ook van alle specialisaties. Voor sommige afstudeerrichtingen zou het moeilijk zijn een Latijns equivalent te vinden, tenzij er een classicus ingehuurd zou worden, maar dat zou geld gaan kosten (nu wordt er door de classici op de universiteit indien nodig vaak ad hoc en pro deo een vertaling geleverd).

Niet iedereen is het daar mee eens natuurlijk en daarom is er nu een petitie op touw gezet om het Latijn terug op de bul te krijgen. Natuurlijk heb ik ondertekend! Jullie gaan toch ook ondertekenen?
In Groningen is het Latijn inmiddels weer terug op de bullen.

bericht op de nieuwssite van de universiteit (met foto's van het protest)
bericht NRC dd 21 mei
bericht in Mare, het universiteitsblad van Leiden

maandag 21 juni 2010

zondag 20 juni 2010

iPad

Ik hoop dat onze directie dit soort berichten ook leest....
De link met de bibliotheek is overduidelijk aanwezig!

zaterdag 19 juni 2010

E-books in Madurodam

Mijn kinderen waren eergisteren jaloers op mij, want ik had een bijeenkomst in Madurodam. Madurodam niet gezien weliswaar, behalve uit het raam, want het programma was vol en ik had geen tijd om langer te blijven dan de duur van de lezingen; heb zelfs de laatste lezing laten gaan.

Dat laatste niet graag, want de lezingen waren interessant. Ze gingen dan ook over een hot topic in de bibliotheek- en erfgoedsector: de e-books. Het geheel startte met een grappig filmpje over een iPad in de blender (kan dat? ja, dat kan) en de inleider van het debat nam mij meteen voor zich in toen hij bij het filmpje met Heleen van Rooyen over digitaal lezen resoluut een stuk doorspoelde, omdat 3 minuten HvR te veel zou zijn. Het ging eigenlijk ook alleen maar om haar mededeling dat mensen volgens haar best bereid waren het (haar) fysieke boek te kopen, als ze de e-bookversie (gratis) hadden gelezen.

En dat was ook zo'n beetje het thema van de middag. Moeten e-books gratis aangeboden worden? En zoja, welk businessmodel is er te verzinnen voor uitgevers? Moet alles totaal beveiligd worden met DRM? Of moeten we erop rekenen dat mensen het fysieke boek toch wel kopen als ze het digitale mooi vinden? En welk formaat moet er gehanteerd worden? Universeel of per uitgever verschillend? En welk model e-reader zal de toekomst worden? En hoe stellen we ons op ten opzichte van Google, die al het gedrukte werk van de wereld wil digitaliseren? Worden bibliotheken in de toekomst door de komst van het e-book overbodig? En hoe zit het precies met het auteursrecht? Mag je zomaar uitlenen?


Als eerste kwam aan het woord Wiebe de Jager, directeur van uitgeverij Eburon. Zijn mooiste dia vond ik de grafsteen met de letters DRM (Digital Rights Management) erop. Maar - zei hij erbij, ik heb makkelijk praten als directeur van een academische uitgeverij; de schrijvers van academische intsellingen zijn er over het algemeen bij gebaat bij een zo breed mogelijke verspreiding van de/hun kennis. Mooie presentatie, waarvan de powerpoint in min of meer dezelfde vorm hier te vinden is. Een aardig nieuwtje is, dat de hoge BTW-tarieven op e-books te omzeilen zijn door de boeken op een USB-stick aan te bieden.
Hij denkt niet dat het beelscherm zo maar het einde is van de traditionele bibliotheek. Een rol voor bibliotheken ziet hij weggelegd als podium, ontmoetingsplek (starbucks!), uitleenbureau voor leesapparaten, server- en converteercentrum, gids in ingewikkeld informatieland. Daarbij is samenwerking zeer wenselijk, ook met relatief nieuwe partijen als Google en Apple.


Vervolgens werd het woord gegeven aan Jan de Waal, al lange tijd e-booker in hart en nieren. In het begin dacht ik 'waar gaat dit praatje heen?', toen hij een link legde tussen Madurodam en zijn eigen fotowebsite over Eindhoven en de rol van z'n vader daarin, maar na dit promotiepraatje ging het dan toch over e-books, gelukkig. JdW vindt dat we (de bibliotheken c.s.) zich vooral moeten richten op het aan de kaak stellen van het huidige auteursrecht en alles daaromheen bij het parlement in Nederland en Europa. Het zou een politieke keuze moeten zijn om de content vrij te laten zijn.

De bibliotheken moeten zich zeker niet gaan richten op het uitlenen van e-readers, door de hoge kosten en lange wachttijden ('het succes van de armoede'). Samenwerking is geboden, vooral met instellingen als het e-boekhuis (waar Bol.com ook z'n content vandaan haalt). In het onlangs verschenen TNO-rapport over e-books mist hij de iPad, het veranderen (afschaffen?) van het auteursrecht, de rol van Google en het vermelden van de mogelijkheden van de cloud.

De NBD kreeg ervan langs van JdW, de oude mensen die de fysieke bibliotheek voorlopig nog wel blijven bezoeken omarmde hij. Voor de bibliotheek zijn e-books wellicht een bedreiging, maar ook de grootste kans die wij ooit gekregen hebben: het opent de mogelijkheden om in de cloud samen boeken te gaan lezen. In boeken an sich gelooft hij niet meer. Het grootste gevaar van de toekomst is volgens hem het vervalsen van waarheden in documenten (iedereen kan er immers bij): hoe weet je in de toekomst dat je het echte, onvervalste document in handen hebt?


Daarna kwamen 2 heren van de universiteitsbibliotheek van de UvA (Renze Brandsma en Caspar Treijtel) vertellen over hun project OAPEN. Dat was wel een wat technisch verhaal, maar het kwam er op neer dat er door de universiteitsbibliotheek Amsterdam in samenwerking met een aantal kleine uitgeverijen, waaronder de Amsterdam University Press samen aan een platform bouwt om hoogwaardige Open Acces content in een Europees verband op een vernieuwende manier te publiceren en dit in beginsel voor monografieën op het gebied van de humaniora en sociale wetenschappen.
Een klein nadeel is dat het platform in de toekomst waarschijnlijk alleen te bereiken is voor de medewerkers en studenten van de UvA (en andere toekomstige licentiehouders). En zelfs dat nog niet, want het platform verkeert nog een een testversie. Maar wij -gelukkigen - mochten een kijkje nemen in die testversie, iets rondom een schitterend verrijkte database rondom de nieuwe bijbelvertaling.

De verwachting is dat de UB steeds meer een studiecentrum gaat worden. Zij houdt zich nu onder andere ook bezig met de inkoop van e-books; moeilijkheden zijn de verschillende licentievoorwaarden en formaten (uitgeverij Springer is het meest coöperatief); het is eigenlijk het meest vergelijkbaar met de begintijd van de elektronische tijdschriften. Ook de definitie van e-books is lastig: zijn gedigitaliseerde documenten e-books? Want eigenlijk zijn het scans met OCR (geautomatiseerde tekstherkenning).


Na dit UB-uitstapje was het de beurt aan Rene van Stipriaan van De Bibliotheek Nederlandse Letteren. Opvallend in zijn praatje was dat hij niet zozeer wil samenwerken met Google, als wel de grote G doen verbleken met de kwalitatief enorm sterke infrastructuur van DNBL en (toekomstige) partners. Beoogde partners zijn onder andere het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid. Een exclusieve deal met iRex heeft hij gelukkig afgeslagen! De gedachten gaan in de toekomst uit naar een soort DBNL +, die bijvoorbeeld alleen bereikbaar is voor betalende instanties als bibliotheken. Toegankelijkheid en gebruikersgemak staan voorop. De auteurswet wordt netjes nageleefd.


Vervolgens man Lizzy Kok van de KB ons mee in die wondere wereld van het auteursrecht, een beetje onwennig nog, want het was haar eerste powerpointpresentatie ooit. Maar als de microfoon niet gestoord had, was daar niets van te merken geweest.


En na deze lezing begon het avontuur naar huis: van Den Haag via Leiden via Schiphol naar Nijmegen. Er was tussen Woerden en Utrecht namelijk iemand voor de trein gesprongen. Dat de aansluiting o.k. was, leerden we van een medepassagier, die een smartphone bij zich had en ons ongevraagd bereid was ons te informeren. Daarmee illustreerde hij eigenlijk heel mooi de rol die de bibliotheek moet spelen: er op het juiste moment zijn wanneer mensen informatie nodig hebben. Snel en op verrassende wijze. Maakt niet uit met welk apparaat. Smartphone of e-book, met of zonder wifi.

Toevoegingen van Jan de Waal:
filmpje over het boek (wat een fantastische draadloze uitvinding!)
foto's van de dag (met veel foto's van de powerpoints)

En kijk, hier en hier nog verslagen van de middag!

Zie ook: e-books: toekomst of hype?

woensdag 16 juni 2010

Geen boek meer op de planken

Gisteren was wel een beetje een bizarre dag. 's Middags hoorden we dat onze faculteit Sociale Wetenschappen de bibliotheekruimte voor andere doeleinden wil gaan gebruiken en de provincie Gelderland de provinciale subsidie voor de openbare bibliotheekvoorziening met ongeveer de helft wil verminderen en 's avonds was er in de Lux een debat over de toekomst van de bibliotheken, wrang genoeg georganiseerd door diezelfde provincie Gelderland. Aan het begin van het debat vroeg een vrouw uit het publiek dan ook om uit protest het debat niet door te laten gaan. Maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

De zaal zat bomvol, vooral met bibliotheekmensen, vooral met vrouwen dus. 'Een zaal met wilde mensen' volgens één van de sprekers, Eppo van Nispen tot Sevenaer, de man die in principe geen boeken leest.
De vrolijke debatleider leidde het debat in om het woord te geven aan Frank Huysmans, hoogleraar bibliotheekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Die had een mooie presentatie gemaakt over de (voornamelijk) digitale toekomst van de bibliotheek.

Met de vaststellingen uit dit 'college' kon niemand het oneens zijn. Maar er waren wel aanvullingen. Bibliotheekdirecteur Sjaak Driessen uit Wageningen vond dat de bibliotheek zich in het totale sociale netwerk van de steden en dorpen moeten nestelen en zo zelfs een economische factor (want publiekstrekker) van belang kan zijn. In het sociale en culturele veld moet de bibliotheek (weer) een spin in het web zijn. Meer nog dan de google + uit het voorafgaande college.

De directeur van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam was het hier mee eens. Zijn bibliotheek is naast bibliotheek ook een sociale integratieplek; het is - ook wat dat betreft - een van de succesvolste culturele instellingen, misschien wel dé succesvolste; vergelijk de bezoekersstroom van de bibliotheek maar eens met die van de concertzalen!

Eppo vNtS wilde de oude term 'volksverheffing' liever vervangen door 'kenniseconomie'. Hij was zichtbaar zeer vertederd door het verhaal van één van de bibliotheekbestuurders uit de zaal die wist te vertellen dat de bibliotheek van haar plaats was doorgedrongen tot in het consultatiebureau en dat dat prachtige vruchten afwierp.

Af en toe kwam de sidekick aan het woord: een (slam)dichter/criticus bij de Groene Amsterdammer die wel wat kanttekeningen plaatste bij al dat gedigitaliseer en (niet meer sitlle) gedigitaliseerde omgevingen en pleitte voor bevordering van kwaliteitslezen en het 'naar een hoger niveau tillen'. Wel jammer dat hij op z'n zachtst gezegd niet kort en bondig was in z'n betogen.

Op het laatst deden alle sprekers uiteraard nog een forse oproep tegen de bezuinigingen en wat enorm zonde het zou zijn om in ons verwarde klimaat nota bene op bibliotheken te bezuinigen. 'En pas op', waarschuwde Eppo, 'wat je nu kwijtraakt aan middelen, krijg je NOOIT meer terug'.
En zo is het.

Zie ook: Erik Lindner (de side-kick) in De Groene Amsterdammer
meer Eppo voor de liefhebbers

dinsdag 15 juni 2010

Partijleiders en Latijn

De Vlaamse nationalist Bart de Wever spreekt een leuk woordje Latijn. Vlak voor zijn overwinningsspeech vroeg een verslaggever hem of het voor hem veni vidi vici was. Hij prefereerde een andere Latijnse spreuk: Nil volentibus arduum, voor wie wil is niets te moeilijk!
Maar hoe zit het dan met onze Nederlandse nationalist? Die heb ik nog geen Latijn horen spreken....

Misschien kan hij putten uit de favoriete Latijnse uitspraken van de Belgen?

zondag 13 juni 2010

Wanted: slak

Zo, die hebben we mooi op heterdaad betrapt! Zijn signalement: bruin en slijmerig; houdt zich voornamelijk bij hosta's op.

zaterdag 12 juni 2010

VoetbalrellenHet WK-voetbal was nog niet begonnen, of er waren al voetbalrellen in Nijmegen. Niet om de uitslag van een wedstrijd, maar omdat de leerlingen van een middelbare school graag voetbal willen kijken maandag en dat niet mag van de schooleiding. De schoolleiding van de school van mijn zoon had gelukkig al een goede regeling bedacht: een verkort lesrooster tot 13 uur en dan mag er op school of thuis gekeken worden.

Maar op het Canisius College wil men niet wijken voor het voetbal, want er staat een projectweek gepland voor volgende week. En dat hebben ze geweten! Een grote staking (met tomaten en eieren gooien) van de leerlingen (en hun ouders) op donderdag en afgelopen vrijdag zou er weer een komen. De politie stond klaar om in te grijpen mocht men weer willen staken. En in de pauzes mochten de kinderen niet naar buiten.

Wij krijgen ook geen vrij van ons werk maandag, maar bij ons is niet gestaakt. Wel wordt de wedstrijd op een scherm bij de uitleenbalie vertoond. Heel benieuwd hoe druk het daar gaat worden maandag en of er politie-inzet nodig is....

vrijdag 11 juni 2010

Affiat

Er zijn van die kleine dingetjes die het samenleven met mensen van een andere cultuur leuk maken, bijvoorbeeld gebruiken ontdekken die je zelf niet kent en misschien eigenlijk best aardig zijn. Ik was het eigenlijk al weer vergeten van de vorige keren, maar vandaag kwam ik in de huiskamer nadat ik me gedoucht had en mijn beide schoonouders zeiden meteen 'affiat' toen ze me zagen. Wat het precies betekent weet ik niet, maar het zal wel zoiets betekenen als 'moge het douchen je wel bekomen zijn'. Dat vind ik nou bijvoorbeeld een grappig gebruik. Zoiets kennen we in Nederland bij mijn weten niet. Invoeren?

donderdag 10 juni 2010

Mensen lenen in de bibliotheek

De bibliotheek in Graz (Oostenrijk) moet wel heel wanhopig zijn: die leent tegenwoordig naast boeken ook mensen uit. Onder het motto ‘Open boeken die jou openen’ willen ze in Graz vooroordelen in verband met migranten aankaarten. ‘Vooroordelen heb je vaak tot zolang je niemand persoonlijk kent die gemigreerd is naar Oostenrijk, Spanje, België of Zweden’, zeggen de organisatoren.
Mensen kunnen tussen 7 en 11 juni eens een keer met een migrant 20 minuten thee of koffie drinken en luisteren naar of praten over het verhaal van de ‘boeken’. Een soort levende bibliotheek dus.
Een bewonderenswaardig initiatief, maar je kunt het ook negatief uitleggen: aapjes kijken die nog kunnen praten ook.
Of het een succes is (geworden) weet ik niet.

woensdag 9 juni 2010

Morgen is het zover

Morgen is het zover: dan komen mijn schoonouders voor 3 maanden bij ons logeren. Alles is er nu klaar voor. Het huis is schoon, de matten zijn geklopt, de bedden zijn opgemaakt. De was-, droog- en afwasmachine hebben op volle toeren gedraaid vandaag. Tussen het stemmen door.

Ik ben heel benieuwd hoe ze het hier in Lent gaan vinden. De vorige keer dat ze bij ons waren is 9 jaar geleden; we woonden toen nog in Nijmegen (in de stad, dus er was veel voor hen te beleven). We hebben ze tussendoor nog 2 keer gezien, in Iran, maar dat was toch korter en hectischer. In Iran is namelijk nog meer familie en daar wilden we ook allemaal naar toe of ze kwamen naar ons.

Ik ben benieuwd hoe onze kinderen op hun opa en oma gaan reageren en of onze dochter nu eindelijk eens Farsi wil gaan praten (tot nu toe heeft ze dat min of meer geweigerd).

Het zal in ieder geval een paar maanden ANDERS zijn dan anders.

dinsdag 8 juni 2010

Eindelijk

Eindelijk, ik heb het antwoord op het Leven, het Universum, en Alles bereikt. Het voelt goed.
Nietwaar, Strangebrew?

maandag 7 juni 2010

Ontsierde muur

Ik houd van oude muurtjes. Langs bovenstaand muurtje rijd ik elke dag en ik vind 'm schattig; hij zou niet misstaan op het Franse platteland. Jammer dat-ie ontsierd is door de sneer richting Vitesse (zie onderste foto). Ach ja, voetballers. We gaan er nog een hoop met meemaken de komende weken....

zondag 6 juni 2010

Dag van zon en regen

Vandaag was de verjaardag van Ronald. Leuk zul je misschien zeggen, feestje. Er is echter een probleem: Ronald is niet meer onder ons. Maar Mieke wilde zijn verjaardag toch vieren in de zin van een gezamenlijke herdenking. Dat was een geweldig plan natuurlijk en daar hebben we uiteraard met z'n allen gevolg aan gegeven.

Het eerste deel van de verjaardag was op de begraafplaats. Aangezien Ronald altijd vond dat een feest zonder bier niet kan, hebben we daar met z'n allen een glaasje bier van brouwerij 'de Hemel' gedronken en met de rest van het bier plengoffers gebracht. Daarna togen we naar het huis van Mieke, alwaar veel over Ronald gesproken is, maar het ook gezellig en warm was. Een feest en een herdenking; het weer deed mee: zon, soms benauwd, een beetje regen, maar het klaarde weer op.

vrijdag 4 juni 2010

Leuk speeltje

Leuk speeltje, die nieuwe voornamenbank van het Meertens Instituut. Mijn eigen naam (natuurlijk meteen opgezocht) komt zo'n 43 duizend keer voor in Nederland met een piek rond mijn geboortejaar; die van mijn man niet zo vaak en dan nog het meest als oud-Hollandse vrouwennaam. Als ik een jongetje was geworden, dan zou mijn naam zo'n 24 duizend keer voorgekomen zijn (met wederom een piek rond mijn geboortejaar trouwens). Maar gelukkig ben ik een meisje geworden. En hebben mijn ouders mij geen Joran of Jan-Peter genoemd. Laatstgenoemde naam komt niet meer voor na het jaar 2000, ook niet in Zeeland. Toch typisch.

Lentse zomer

Zomer aan het Lentse strandje: voor mensen en koeien (zie je ze?).

donderdag 3 juni 2010

Eindexamen Grieks

En, heb je het eindexamen Latijn al gemaakt? Dan is het nu tijd voor het eindexamen Grieks! Het correctievoorschrift (dus ook de antwoorden) staat erbij, dus een echte tragedie kan het niet worden!

Zie ook onderwijsblog NRC.

woensdag 2 juni 2010

Stem kwijt

De lezers van dit blog zullen het niet gemerkt hebben, maar ik ben mijn stem kwijt. Niet omdat ik gisteravond lallend heb doorgebracht - helaas - maar omdat ik een zware verkoudheid heb opgelopen. En ik had nog wel beloofd om met school mee te fietsen naar Mook, waar het schoolkamp van mijn dochter is.
 Toch maar gedaan natuurlijk, maar niet goed voor mijn stem (je kunt immers moeilijk als een grafsteen naast iemand rijden). Mijn huisgenoten vinden het wel rustig zo, geloof ik.
Ben benieuwd of-ie morgen weer terug is.

Of anders uiterlijk op 9 juni.

Groot Benchmark Team

Gisteren vergadering gehad met het Groot Benchmark Team in Utrecht: een middagje lullen vergaderen over cijfers. Behoren combi-tijdschriften nou tot de gedrukte of de digitale tijdschriften? Moet de inkomensoverdracht van de werkplaatsfunctie nu wel of niet bij de lasten van de universiteit geteld worden? Is het wel of niet verstandig een staatje te maken van pakketten elektronische tijdschriften en daar de gebruikersstatistiek naast te zetten om te zien welk pakket het gunstigst uitpakt? Is het wel of niet zinvol om te zien tot hoeveel gratis en open acces tijdschriften de UB's toegang geven? Is het wel of niet nuttig om het aantal Mb aan digitale collecties per bibliotheek te meten? Klopt het nog dat het aantal verwerkte boektitels gelijk is aan het aantal boekaanwinsten?

Kortom, we kregen er weel helemaal zin in om de cijfers over 2009 op een rijtje te gaan zetten en onderling te gaan vergelijken! Dus als je de laatste tijd weinig van me hoort, ben ik aan het benchmarken. En anders vertoon ik vluchtgedrag....

Ramp Jaar

We hebben er een nieuwe volger bij: Ramp Jaar. Maar ik kan niet veel vinden over de persoon die daar achter schuilgaat. Ook googelen leverde vrij weinig op: google vroeg mij of ik misschien rampjaar bedoelde. Daar is wèl van alles over te vinden; zo leer je nog eens wat. In het rampjaar (1672) begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Volgens een beroemd Nederlands gezegde was het volk destijds redeloos, het land reddeloos en de regering radeloos.

Net als nu dus eigenlijk. Welkom, Ramp Jaar!

Update: hé, ik snap het al: Ramp Jaar zit achter het weblog Anno Domini 1672, een weblog over de Frans-Nederlandse en de Engels-Hollandse oorlogen uit de 17e en 18e eeuw, in den beginne opgezet rond het rampjaar 1672. Aan bod komt aldaar lokale, nationale en internationale geschiedenis, krijgsgeschiedenis, kunst en cultuur en wargaming.